غصه هایش راحتی های کلاس اولست 

دختری پایش برهنه و کنارش کاسه ای 

سرنوشت تلخ سارای کلاس اولست 

پیرمردی دستهایش پینه هایی سخت داشت 

سرگذشت شوم بابای کلاس اولست 

نان که بابایم برایش شب نخوابی می کند 

واژه ی آسان املای کلاس اولست 

گوشه ای کز کردن و از عاشقی دم نزدن 

آخرین تصمیم کبرای کلاس اولست 

این درخت زرد و پژمرده که قد خمیده است 

آن درخت سبز و زیبای کلاس اولست 

فصل تابستان و مادر دار قالی می زند 

«میم»کوچک،حرف رویای کلاس اولست 

بچه ی اکرم که دیشب از مریضی جان سپرد 

همکلاس سبز دنیای کلاس اولست 

بودن و ماندن و خندیدن و بی غصه و غم 

بهترین موضوع انشای کلاس اولست 

از الف تا یای آخر حرف عشق تازه بود 

آنچه شد عکس الفبای کلاس اولست

 

 

 

منبع : ترا من چشم در راهم |حال ما مثل الفبای کلاس اولست
برچسب ها : کلاس ,کلاس اولست